ŞƏHİD FƏTƏLİ XANI UNUTMAYAQ!

Pənahəli xanın nəticəsi, demokrat, Güney Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizi Fətəli Pənahiyanın SAVAK cəlladları tərəfindən şəhid edildiyi gündür. Onlar əqidələri uğrunda həlak oldular. Unutmayaq.

Fətəli Pənahiyan – şəhidlik.

Pənahəli xanın nəticəsi, demokrat, Güney Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizi Fətəli Pənahiyanın SAVAK cəlladları tərəfindən şəhid edildiyi gündür. Onlar əqidələri uğrunda həlak oldular. Unutmayaq.

Ənvər Çingizoğlu

Şərhlər bağlıdır.