MƏŞRUTƏ HƏRƏKATI TARİXİNƏ DAİR İBRƏTAMİZ SƏNƏD

İranın hakim dairələri həmişə baş verən həkəratları, üsyanların və milli etirazların yatırılması üçün gücü çatanda silaha əl atıb, çarəsiz qalanda riyakarlıq və hiyləgərlik dadına çatıb. Sizə təqdim olunan 2 teleqraf Məşrutə inqilabı zamanından yadigardır. Bir sənəddə Məşrutə hərəkatının rəhbəri igid Səttərxanın mətanəti və düşmənə qarşı barışmaz münasibəti, digərində isə onunla Qəsərdağ(Qaradağ) bölgəsindən olan Əmir Bahadur Cəngə verilən ibrətamiz cavab. Tarixilik baxımından əhəmiyyət daıyan hər iki sənədi oxuculara təqdim edirik.

Təqdim etdi: Rəhim Hüseynzadə

Şərhlər bağlıdır.