İRAN SEPARATÇILARIN ÖLÜSÜNDƏN DƏ FAYDALANMAĞA ÇALIŞIR

İran qondarma “Talış-Muğan Respublikası”nın başçısı Əlikram Hümbətova anım günü keçirməyə hazırlaşır. Görünən odur ki, sağlığında Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik mövqeyi sərgiləyən cinayətkar Əlikram Hümbətovun ölüsü də İran tərəfindən əziz tutulmaqda, ehtiramla qarşılanmaqdadır.

Maraqlıdır, İran daxilində vətəndaş müharibəsi həddində qarşıdurma və qırğınların yaşandığı bir vaxtda rəsmi Tehranın Əlikram Hümbətovu yada sal­masına səbəb nədir? Əlikram Hümbə­tovun hansı özəlliyi onu İran üçün bun­ca dəyərli edir?

Tehranın Azərbaycanı parçalamaq cəhdi

İranın Əlikram Hümbətov və bu qə­bildən olan separatçıları dəstəkləmə­sinə səbəb onun Azərbaycana, onun müstəqilliyinə və suverenliyinə olan düşmənçiliyi, nifrət hissidir. 1813-cü ilin Gülüstan, 1828-ci ilin Türkmənçay müqavilələrinə əsasən, çar Rusiyası ilə birlikdə Azərbaycanı parçalayan İran, 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən dövlətimizi məhv etmək üçün çoxsaylı təxribatlara imza atıb. Bu təxribatların biri də Azərbaycanın cənub rayonların­da qondarma “Talış-Muğan Respublika­sı”nın yaradılması ideyası olub. Əlikram Hümbətovu bu ideyanın müəllifi kimi təqdim edən və onun rəhbərliyi altın­da separatizmin reallaşmasına çalışan İran onlara ciddi dəstək verib.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərin­də Azərbaycanın Ermənistan işğalına qarşı mübarizə aparmasından istifadə edən İran belə çətin dönəmdə Əlikram Hümbətov kartından faydalanmağa ça­lışmışdır. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin prinsipiallığı sayəsində Əlikram Hümbətovun separatizm cəhdlərinin qarşısı alınmış, Azərbaycanın bölünmə­si, parçalanması planları alt-üst olmuş­dur. Heydər Əliyev 24 avqust 1993-cü ildə Bakıda ümumrespublika müşavirə­sindəki çıxışında Əlikram Hümbəto­vu xəyanətkar elan etmiş, onun əlinin Azərbaycan xalqının qanına batdığını bildirmişdir. Ulu öndərin səyi nəticə­sində Əlikram Hümbətovun cənub ra­yonlarındakı təxribatçı əməllərinə son qoyulmuş, dövlətimizin ərazi bütövlüyü üçün təhdid yaradan hallar aradan qal­dırılmışdır.

Əlikram Hümbətovun sağlığında onun əli ilə Azərbaycanı parçalamaq niyyətini həyata keçirə bilməyən İran bu gün onun ölüsü vasitəsilə separatizmi diriltməyə çalışır. Bu faktın özü, habelə son üç əsrdə Tehranın Azərbaycanla bağlı yürütdüyü siyasətin təhlili göstərir ki, İranın dövlətimizi, xalqımızı parça­lamaq arzusu əzəli və əbədidir. Lakin İran, o cümlədən, digər anti-Azərbay­can qüvvələr bilməlidir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir və bizim müstəql­liyimizə, ərazi bütövlüyümüzü qəsd et­mək istəyənlərin arzusu hər zaman gö­zündə qalacaq.

Separatçının “demokrat” obrazı

İranın Əlikram Hümbətovun anım mərasimini keçirməkdə bir neçə məqsədi var. Bunlardan biri bölgədə separatizmi yenidən alovlandırmaq, separatist ideyaların yayılmasına təkan verməkdir. Ehtimal etmək olar ki, anım mərasimindən sonra İran Azərbaycanın cənub bölgəsində separatizm ideyaları­nın yayılmasına yenidən cəhd edəcək, Əlikram Hümbətovun ideya davamçı­larını tapmaq üçün ciddi səylər ortaya qoyacaq.

Əlikram Hümbətovun anım məraisi­minin keçirilməsində digər bir məqsəd isə “Vətən xaini”nin separatçı fəaliyyəti­ni “mübariz lider”, “azadlıq carçısı” kimi ifadələr altında ehtiramla pərdələmək, ona “mötəbər demokrat” donu geyin­dirməkdir. İran belə tədbirlərlə “Əlik­ram Hümbətov məktəbi” yaratmağa, bu məktəbə davamçılar cəlb etməyə, Azər­baycana qarşı yeni bir cəbhə formalaş­dırmağa çalışır.

Əlikram Hümbətovun anım günü­nün keçirilməsində digər məqsəd isə Azərbaycana mənəvi-psixoloji təzyiq göstərməkdir. İran bununla demək istə­yir ki, Əlikram Hümbətov ölsə də, onun bölücülük, separatçı ideyaları ölməyib və Tehran bu ideyaları günümüzdə də dəstəkləməyə hazırdır.

Vətən xaini – düşmənlərin dostu

“Vətən xaini”nin anım mərasimi həm də Ermənistanla İran arasındakı dostlu­ğun göstəricisidir. Çünki Əlikram Hüm­bətov İran kimi Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən də sevilir və təqdir edilirdi. Əlikramın erməni mediasından Azər­baycan xalqının ünvanına səsləndirdiyi təxribat xarakterli fikirlər, dəfələrlə Er­mənistana səfər etməsi faktları buna nümunədir.

Həm İran, həm də Ermənistan üçün Əlikram Hümbətovu dəyərli edən ye­ganə amil onun Azərbaycana düşmən mövqe tutması, onu parçalamağa ça­lışması idi. Hər iki dövlət hesab edir ki, Azərbaycanı zəiflətmək, onu vətəndaş müharibəsinə sürükləmək üçün Əlik­ram Hümbətovun separatçı ideyaları dəstəklənməli, ona hərtərəfli yardım göstərilməlidir.

İran və Ermənistanın Əlikram Hüm­bətova olan bu sevgisi hər iki dövlətin hansı ortaq dəyərlərə sahib olduğunu göstərir. İran da Ermənistan kimi, sepa­ratizmi dəstəkləyən, Azərbaycanı qanlı qarşıdurmalar meydanına çevirməyə çalışan ölkədir və bu gün də öz çirkin niyyətindən əl çəkmək fikrində deyil.

Bütün bunlar xalqımızın dövlətin və Prezidentin ətrafında sıx birləşməsinin son dərəcə önəmli olduğunu göstərir. Azərbaycan xalqının ona ölüm və izti­rab gətirmək istəyən qüvvələrin təxri­batından, bəd əməllərindən yalnız bu yolla qorunması mümkündür. Başqa sözlə desək, anti-Azərbaycan qüvvələ­rinə qarşı mübarizədəki uğurlarımız birliyimizdən və həmrəyliyimizdən asılı olacaq.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.