İRANLILAR YALANI DA YALAN DANIŞIRLAR

Hökumət agentliyi”irna “yazır:” 3 onillik ərzində Laçın keçidi Qarabağ bölgəsini Ermənistana birləşdirən yeganə marşrut olub. ”

İşğalçı ermənilərin mənəvi qardaşları olan iranlılar məgər görmürdürlər ki, erməni təcavüzkarlarının həmin illərdə Qarabağa haradan istəsələr gəlişinə heç kim mane olmurdu, Ermənilər bir yana, ermənilırin qardaşları olan iranlılar da Qarabağa ermənilərin nəzarəti altında olan 132 km.sərhəddən birbaşa keçirdilər.

30-40 milyonluq Cənubi Azərbaycan xalqını mədəni-mənəvi əsarətdə saxlayan, onun sərvətini talayan, ekologiyasını məhv edən panfarsist molla rejimi indi sepratçılara havadarlıq edərək, bir ovuc erməninin guya çətin vəziyyətə düşməsinə ürək yandırır.

Cənubi Azərbaycanın yeraltı,yerüstü sərvətlərini talayan,Urmu gölünü qurudaraq ekoloji fəlakıt yardan rejim, Azərbaycanın ekolgiyasına vurulan ziyan və sərvətinin talan olmasına Cənubi Azərbaycana münasibətdə olduğu kimi biganəlik göstərərək, separatçılara əməli və mənəvi dəstək göstərməklə RƏZİL xislətini nümayiş etdirməkdən qətiyyən usanmır.

Vidadi Mustafayev

Şərhlər bağlıdır.