Rubrikaya baxış

80-ci illərin şəhidləri

ŞƏHİD FƏTƏLİ XANI UNUTMAYAQ!

Pənahəli xanın nəticəsi, demokrat, Güney Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizi Fətəli Pənahiyanın SAVAK cəlladları tərəfindən…

80-Cİ İLLƏRİN ŞƏHİDLƏRİ

Otaylı Azərbaycan oğlu Əli Şinasai 1292-ci (1903) ildə Bakı şəhərində mühacir Güney azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. O,…

Mirvahab Əfxəmi

Mirvahab Əfxəmi 1922-ci ildə Güney Azərbaycanda doğumludur. S.C.Pişəvərinin başğlıq etmiş olduğu 21 Azər hərəkatı…