Açar sözə görə baxış

Dədə Qorqud

QƏDİM OĞUZLARDA SALAMLAŞARKƏN

Qədim oğuzlar bir-birilə salamlaşanda indiki ərəbmənşəli "salaməleyküm" ("sizə əmin-amanlıq" və ya "sizə asayiş") ifadəsi əvəzinə…