TƏBRİZİ MÜDİFİƏ EDƏN ŞAHZADƏ ZİYA ÜD DÖVLƏ

Ruslara qarşı Təbrizi müdafiə edən qəhrəman Qacar şahzadəsi Ziya üd Dövlə. Fəth Əli Şah Qacarın nəvəsi və general Nadir Cahanbaninin babası Ziya əl-Dövlə ləqəbli mərhum şahzadə Əmanullah Mirzə Cahanbani.

O, Əhməd şah Qacarın hakimiyyətinin erkən dövründə Təbriz şəhərinin hakimi olmuşdur.

Onun Təbrizdəki hakimliyi dövründə çar Rusiyası qoşunları Azərbaycana soxuldu. Şahzadə Ziya-əd-Dövlə tarixi bir müraciətlə Təbrizin jandarm və ordu qüvvələrinə  təcavüzkarlara qarşı son damla qanınlarına qədər müqavimət göstərməyi əmr etdi, lakin təəssüf ki, bu şiddətli müqavimət heç bir nəticə vermədi və 1912-cı ilin dekabrında Təbriz süqut etdi. Şahzadə Ziya-Dövleyə yaxın olan Thiqahul-İslam Yar, başqa bir azərbaycanlı qəhrəmanlarla birlikdə döyüşdəruslar tərəfindən həlak edilərək başları kəsildi. Qacar şahzadəsi Ziya Üd-Dölə ruslar tərəfindən təqib və mühasirəyə alındı. Uzun sürən müqavimətdən sonra təslim olub düşmənə əsir düşməmək üçün öz tapançası ilə gülləni başına sıxaraq intihar etmişdir.

Qəhrəman sərkərdə şəhid şahzadəyby müqəddəs cənazəsi Təbrizin Sorxab məhəlləsindəki Həzrət Seyid Həmzənin sarayında dəfn edilib.

Ələsgər Siyblı

Şərhlər bağlıdır.